ออกแรง ออกกำลังกาย ขยับตัวให้มาก

แต่ละครั้งในการออกกำลังกายด้วยแรงต้านจะการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งแบบหดเข้าหากันและยืดยาวออก ซึ่งจากการหดตัวของกล้ามเนื้อจะเกิดแรงบีบอัดของเส้นเลือดส่วนปลายภายในกล้ามเนื้อนั้น ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความต้านทานที่บริเวณหลอดเลือดส่วนปลายดังกล่าวและมีแนวโน้มทำให้ความดันในหลอดเลือดโดยรวมของร่างกายมีค่าสูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ความดันในหลอดเลือดส่วนกลางก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหากในขณะออกกำลังกายมีการกลั้นหายใจหรือเบ่งซึ่งทำให้เกิดการบีบอัดของเส้นเลือดในช่องอกและช่องท้อง “เกร็งหน้าท้องแต่ไม่กลั้นหายใจ” เป็นคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยทั้งในการโปรแกรมการฟื้นฟูหรือการให้โปรแกรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยทางกายของกายภาพบำบัด รวมถึงในบทบาทของผู้ฝึกสอนส่วนตัว ก็ยังให้การออกกำลังกายโดยไม่กลั้นหายใจและฝึกควบคุมการหายใจให้เป็นจังหวะในขณะยกน้ำหนักหรือออกกำลังกายด้วยแรงต้าน ทั้งยังมีส่วนช่วยให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ การเบ่ง หรือเรียกว่า valsalva maneuver เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ที่ออกกำลังกายทั้งมือใหม่และมือเก่า เป็นกลไกของร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ตำแหน่งที่มีความมั่นคงโดยอาศัยการเพิ่มขึ้นของแรงดันภายในช่องอกและช่องท้อง อย่างไรก็ตามการเบ่งเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงเป็นอย่างมากระหว่างการออกกำลังกาย เนื่องจากเป็นการเพิ่มแรงดันภายในร่างกาย ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความดันภายในหลอดเลือดมีค่าสูงขึ้น

Scroll to Top