ทานอาหารเสริม โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

เราทุกคนทราบดีว่าสุขภาพดี เริ่มได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยกินอาหารให้ครบหมู่และกินให้มีความสมดุล แต่การได้ทานอาหารเมนูที่ชื่นชอบและรสชาติที่อร่อยเป็นความสุขเล็กๆ ของแต่ละวัน ที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นการให้รางวัลตัวเองเวลาต้องเจอกับความเครียด เหนื่อยล้าจากการทำงานหรือการเรียน การกินแบบสมดุลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

หลายครั้งที่เมนูของหวาน อาหารรสจัด เช่น อาหารเค็ม เผ็ด หวานจัด ของทอด เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ที่จะสั่งมาทาน แต่การกินที่ไม่เหมาะสมมากและบ่อยจนเกินไปเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เสียสมดุลและเป็นการทำร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว สังเกตได้จากสถิติการเกิดโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกทั้งในเรื่องของจำนวนและการเสียชีวิต ที่เฉลี่ยแล้วเพิ่มมากขึ้น ในทุกเพศทุกวัยและทุกปี โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ตามลำดับ การกินอาหารแบบ Balanced Diet หรือการกินแบบสมดุล จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรืออาหารเฮลท์ตี้ ทำให้ทานอาหารหลากหลาย ลดการทานซ้ำๆ ครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามเมนูที่ชอบได้ ทำให้นอกจากจะได้สารอาหารครบยังมีความสุขกับการกินอาหารได้ทุกวัน โดยจะเน้นครอบคลุมสารอาหาร 3 กลุ่มที่ควรทานให้สมดุล

Scroll to Top