ปรับวิธีกินเสริมสร้างการเผาผลาญ

เมื่อเราทานอาหารเข้าไป ร่างกายก็จะนำพลังงานที่ได้จากอาหารเหล่านั้นไปใช้งาน แต่หากเรากินมากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญก็จะเกิดการสะสมของไขมันส่วนเกินที่ทำให้เราอ้วน ดังนั้น หากต้องการลดน้ำหนัก เราจึงควรปรับการกินให้สอดคล้องกับการทำงานของระบบเผาผลาญ ซึ่งได้แก่การนับแคลอรี่ โดยเราจะต้องควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่เราได้รับจากมื้ออาหาร

ให้ไม่เกินปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน โดยอาจจะใช้แอพพลิเคชั่นเป็นตัวช่วยในการนับแคลอรี่ เมื่อร่างกายเผาผลาญพลังงานได้หมด ก็จะไม่เหลือสะสมเป็นไขมัน ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้ชายจะต้องการพลังงานวันละประมาณ 1600-2200 kcal. ผู้หญิงต้องการวันละประมาณ 1400-1800 kcal การทำ IF หรือ Intermittent Fasting คือการกินและงดอาหารเป็นเวลา โดยในช่วงเวลาที่เรางดอาหาร ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) น้อยลง เมื่อระดับอินซูนลินน้อย ร่างกายจะผลิตโกรท ฮอร์โมน (Growth Hormone) เพิ่มมากขึ้น โกรทฮอร์โมนนี่เองที่ช่วยเพิ่มระดับการเผลาผลาญไขมันในร่างกายของเราโดยไม่ทำลายกล้ามเนื้อ ระยะเวลาการทำ IF ที่นิยมที่สุดคือ 8/16 หรือการกิน 8 ชั่วโมง และงด 16 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่น เช่น 10/14, 8/16, 4/20 หรือ 1/23 ผู้ที่ไม่เคย IF อาจจะเริ่มต้นจากรูปแบบเวลาที่ไม่หักโหม แล้วจึงค่อยปรับให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเรา

Scroll to Top